Váš nákup

V košíku sa nenachádza žiadny produkt.

Anóda

Všetky zariadenia Nilan s nádržou (vrátane nerezových) sú vybavené ochrannou anódou. Ochranná anóda je jedným zo spôsobov protikoróznej ochrany fungujúcej na princípe anodickej polarizácie. Chránený objekt sa vodivo prepojí s elektródou z menej ušľachtilého kovu, ako je objekt samotný. Anóda sa vyrába zo zliatiny horčíka a zinku. Obmedzujú koróznu reakciu a tým zabraňujú celkovej korózii nádrže. Dodávame dva typy anód z hľadiska umiestnenia v nádrži. Staršie modely majú anódu umiestnenú v spodnej časti nádrže, na výmenu je vyfrézovaná a možno ju ohýbať. Novšie modely majú anódu umiestnenú z boku. Je silnejšia a bez frézovania. Nové anódy sú vybavené snímačom a ich stav je zobrazený na displeji ovládača. Dôrazne odporúčame anódu kontrolovať 1x za dva roky. Anóda by sa mala vymeniť, ak je ňou už menej ako 30% pôvodnej veľkosti.

60,00 vrátane DPH

Popis

Všetky zariadenia Nilan s nádržou (vrátane nerezových) sú vybavené ochrannou anódou. Ochranná anóda je jedným zo spôsobov protikoróznej ochrany fungujúcej na princípe anodickej polarizácie. Chránený objekt sa vodivo prepojí s elektródou z menej ušľachtilého kovu, ako je objekt samotný. Anóda sa vyrába zo zliatiny horčíka a zinku. Obmedzujú koróznu reakciu a tým zabraňujú celkovej korózii nádrže. Dodávame dva typy anód z hľadiska umiestnenia v nádrži. Staršie modely majú anódu umiestnenú v spodnej časti nádrže, na výmenu je vyfrézovaná a možno ju ohýbať. Novšie modely majú anódu umiestnenú z boku. Je silnejšia a bez frézovania. Nové anódy sú vybavené snímačom a ich stav je zobrazený na displeji ovládača. Dôrazne odporúčame anódu kontrolovať 1x za dva roky. Anóda by sa mala vymeniť, ak je ňou už menej ako 30% pôvodnej veľkosti.

Galéria