Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

N-12_678x381-jednotka-1-678x381
ČASTÉ CHYBY PRI VÝBERE REKUPERAČNEJ JEDNOTKY
2. októbra 2020

Určite ste sa s nimi už stretli. Prejavíte záujem o rekuperačnú jednotku a obchodný zástupca pribehne s mnohými vyhláseniami, že práve tá ich jednotka je tá najlepšia. Pracovník marketingu ho vopred vyzbrojí tabuľkou, kde podložia svoje tvrdenia „overenými“ faktami.

Bohužiaľ pre tých z Vás, ktorí by potrebovali poradiť a v problematike sa príliš neorientujú. Prečo bohužiaľ? Pretože sa veľmi často porovnávajú zariadenia, ktoré porovnávať vôbec nemožno. Málokto sa orientuje v rozdieloch medzi aktívnou a pasívnou rekuperáciou. Málokto vie, že vetrací výkon má aj parameter tlaku, že spätné vrátenie vlhkosti má mnoho úskalí, že je rozdiel medzi akustickým výkonom a tlakom atď.

Vnútorné a vonkajšie tlakové straty

Zaujímavým parametrom pri hodnotení rekuperačných jednotiek sú vnútorné a vonkajšie tlakové straty. Dalo by sa povedať, že napovedia o jednotke ďalšie užitočné informácie.

O čo ide?

Pre tlakové straty sa tiež používa názornejšie termín – netesnosti. Vetracie jednotka by v ideálnom prípade mala byť dokonale tesná, aby z nej žiaden vzduch neunikal, aby sa žiadny nedostával dovnútra. To je tá vonkajšia tlaková strata, vonkajšia netesnosť.

Naproti tomu vnútorná netesnosť opisuje mieru premiešania čistého a odpadového vzduchu vnútri jednotky. Norma pre kvalitné zariadenia ustanovuje, že žiadna z menovaných netesností nesmie byť väčšia ako 3% z objemu vetraného vzduchu.

Čo nám teda o jednotke údaj o netesnosti prezradí? Čo netesnosť spôsobuje?

V zásade sú to dve hlavné informácie. Pokiaľ z jednotky uniká vzduch von, niekto niečo zrejme neurobil dosť poctivo. Samotná výroba jednotky nie je ideálne zvládnutá. Dalo by sa to prirovnať k ventilu, ktorým by unikal vzduch z pneumatiky a vám by nezostávalo než každý deň dofukovať.

Druhá informácia prezrádza, že môže byť výroba zvládnutá dobre, ale použitý systém vnútri rekuperačnej jednotky neumožňuje dokonalé utesnenie. Veľký problém s vnútorným utesnením majú napríklad rotačné výmenníky.

Ako utesniť niečo, čo sa má točiť? Ako dlho vydrží tesnenie okolo otáčajúceho sa rotora? Samotný kanálik rotora je plný odpadového vzduchu, keď sa pootočí do sekcie prívodu, je „preplachnutý“ späť do miestnosti prívodným vzduchom a tak stále dookola.

Zdieľajte článok
Ľuboš Kolesár
autor článku
Riaditeľ a zakladateľ spoločnosti DEFINELO. Špecialista na technológie pre pasívne domy. Rekuperácia, vetranie, chladenie, ohrev vody.

Mohlo by Vás zaujímať