Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

Ďalšie výhody aktívnej rekuperácie

Režim vetranie s vykurovaním

Privádzaný vzduch do domu prechádza kondenzátorom, kde sa prihrieva na požadovanú teplotu miestnosti. Odsávaný vzduch prechádza studeným výparníkom, kde odovzdá energiu do chladiva. Ochladený vzduch bez väčšiny energie sa vyfukuje z domu von. Energia odovzdaná do chladiva slúži opäť k ohrevu privádzaného vzduchu. Chladivo stlačené kompresorom (čierny valec) zahrieva kondenzátor. V ďalšej fáze cyklu dôjde priechodom tryskou k zväčšeniu objemu chladiva a tým jeho ochladeniu. Celý cyklus sa opakuje.

Režim vetranie s chladením

V lete sa potom funkcia otočí a do miestnosti je vzduch privádzaný cez výparník a tým dochádza k chladeniu miestnosti. Napríklad pri použití jednotky NILAN VP18 nie je uvoľnená energia z vonkajšieho vzduchu vypúšťaná bez úžitku von, ale slúži k lacnému ohrevu teplej vody, čím úplne nahrádza solárny systém.