Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

Funkčné vetranie s rekuperáciou mení od základu kvalitu bývania

1. Plesne a baktérie

Vetranie s rekuperáciou efektívne odstraňuje prebytočnú vlhkosť a automaticky vytvára prostredie, ktoré obmedzuje rast plesní a množenie baktérií. Dôležité je však použitie antibakteriálnych materiálov pre vedenie vzduchu. 

Vyvarujte sa lacným alternatívam! Problémom môže byť aj použitie systémov v ktorých sa na montážnych a spojovacích bodoch zachytávajú prachové častice a drobné nečistoty. V priebehu času tak môžu vytvoriť prostredie pre baktérie a roztoče.

Pri nedostatočnom vetraní sú hladiny vlhkosti na vzostupe. Zvyšuje sa množstvo prachových roztočov. Dom s vysokou vlhkosťou často obsahuje vyššie úrovne vzdušných patogénov a ponúka ideálne podmienky pre vznik a rozširovanie plesní. Spóry plesní negatívne pôsobia na náš imunitný systém. Dlhodobé a pôsobenie tejto záťaže môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie, ako je astma, alergické reakcie a respiračné infekcie. K bežným reakciám na plesne patria podráždenie očí, ich vodnatosť a svrbenie, kýchanie, sipot a respiračné komplikácie.

Štúdie ukazujú, že tieto patogény prekvitajú v domácnostiach a budovách s vysokou vlhkosťou, najmä pri relatívnej vlhkosti nad 70%. Odborne projektované a inštalované vetranie s rekuperáciou dokáže zabezpečiť výmenu vlhkého vzduchu za čerstvý vzduch s prirodzenou vlhkosťou a distribuovať ho v primeranom množstve do každej časti domu. 

2. Vždy čerstvý vzduch

Za čerstvý vzduch považujeme zmes ktorá obsahuje obsahuje priemerne 21% kyslíka, ale len 0,04 percenta oxidu uhličitého (CO2). Každý náš nádych a výdych tento vzduch premieňa – spotrebúva. Pri nádychu odoberáme z tohoto čerstvého vzduchu kyslík a zároveň sa výdychom zbavujeme oxidu uhličitého. Vydýchnutý vzduch obsahuje 16,4% kyslíka, ale až 3,8% oxidu uhličitého. Obsah kyslíka dýchaného vzduchu sa medzi vdychom a výdychom zmenší zhruba o jednu štvrtinu no podiel CO2 má stonásobne väčší podiel. Práve vysoký podiel CO2 prináša hlavné negatívne dôsledky pre náš organizmus. Nahromadenie potenciálne nebezpečných plynov ako je oxid uhličitý, rovnako ako oxid uhoľnatý, v kombinácii s relatívnym nedostatkom kyslíku, je hlavným faktorom vzniku tzv. syndrómu chorých budov (SBS – Sick Building Syndrome). Správna konfigurácia systému vetrania s rekuperáciou dokáže efektívne odčerpať použitý vzduch, použiť jeho energiu na ohrev čerstvého vzduchu a zabezpečiť nám tak čerstvý vzduch v každej časti domu.

3. Rekuperácia znižuje energetickú náročnosť

Klasické vetranie je vo vykurovacom období vysoko energeticky náročné. Dokonca aj nedostatočné vetranie spôsobuje väčšie straty ako investícia do rekuperácie. Odborne projektovaný a realizovaný systém rekuperácie dokáže pri výmene vzduchu odovzdať až 90% tepla. Aj preto je prítomnosť rekuperácie započítavaná koeficientom znižujúcim energetickú náročnosť celého domu a je neodmysliteľnou súčasťou pasívnych a nízko-energetických domov.

4. Pasívna alebo aktívna rekuperácia

Pasívna rekuperácia zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu do domu. Pritom dokáže využiť teplo odpadného vzduchu na ohrev čerstvého privádzaného. Pasívne jednotky môžu sú spravidla vybavené aj tzv. By-passom pre zabezpečenie letného pasívneho chladenia.

Aktívna rekuperácia poskytuje užívateľom viac funkcií naraz. Okrem vetrania tento typ rekuperácie dokáže za pomoci vstavaného malého tepelného čerpadla taktiež chladiť, kúriť a prípadne aj ohrievať TÚV. Všetko je v jednom malom kompaktnom zariadení, ktoré zaberá minimum miesta. Nepotrebujete žiadnu vonkajšiu jednotku. Všetko sa to deje vo vnútri rekuperácie pri minimálnej spotrebe energie.

Vďaka čerstvému vzduchu je rozdiel medzi interiérom a exteriérom znova o čosi menší.

Vďaka čerstvému vzduchu je rozdiel medzi interiérom a exteriérom znova o čosi menší.

5. Oáza pre alergikov

Trpíte alergiou? Zbystrite pozornosť. Ľudia trpiacich alergiou pocítili výraznú úľavu od ťažkostí po nasťahovaní do domu s rekuperáciou. Na rozdiel od čističiek vzduchu, ktoré filtrujú vzduch v jednej miestnosti, systém vetrania s rekuperáciou filtruje nasávaný vzduch pred jeho distribúciou do celého domu. Filtre dokážu očistiť vzduch od bežných alergénov, vrátane peľu, prachu a alergénov z domácich zvierat, a tak zabraňujú nepríjemným reakciám. Nízka (prirodzená) vlhkosť čerstvého vzduchu zabraňuje tvorbe plesni a množeniu roztočov. To všetko tvorí oázu domova nielen pre alergikov, ale pre všetkých obyvateľov domu.

Pre zachovanie tohto priaznivého stavu treba myslieť na pravidelnú výmenu filtrov a výber dodávateľa schopného zabezpečiť pravidelný odborný servis.

6. Viac úsmevov a menej únavy

Povedať, že rekuperácia prináša do domu šťastie je trúfalé, ale asi nie celkom prehnané. Okrem zdravotného hľadiska, ktoré sme si rozobrali, je tu ešte dopad kvality vzduchu na našu náladu a celkovú psychickú pohodu.

V zle vetraných domoch je často úroveň oxidu uhličitého v množstvách prekračujúcich odporúčané hodnoty. Signálom prekročenia týchto hodnôt je letargia, ospalosť, bolesť hlavy a celková vyčerpanosť. Pobyt na čerstvom vzduchu nás naopak nabíja energiou, pomáha nám sústrediť sa. Vďaka čerstvému vzduchu môžme byť vitálnejší po celý deň.

7. Chorý alebo zdravý dom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 1984 oznámila, že 30% obyvateľov vyspelých krajín trpí dôsledkom syndrómu chorých budov (SBS – Sick Building Syndrome). V roku 2002 už WHO zvýšila svoj odhad na 60%. Na Slovensku žiaľ nijako nezaostávame. Podľa nedávnych prieskumov trávime v priemere 90% nášho času v interiéri. Je preto určite dôležité zamyslieť sa nad kvalitou vzduchu, ktorú v interiéri dýchame. Spánok na čerstvom vzduchu – vo vlastnej spálni,  relax na čerstvom vzduchu vo vlastnej obývačke, ale aj hra a spánok našich detí, čas trávený s rodinou v našom dome by nám mali napovedať, akú váhu je potrebné vetraniu s rekuperáciou venovať.

Liečba čerstvým vzduchom nemá žiadne vedľajšie účinky. Vybudujte si aj Vy vlastné sanatórium 🙂

Liečba čerstvým vzduchom nemá žiadne vedľajšie účinky. Vybudujte si aj Vy vlastné sanatórium 🙂