Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

Princíp aktívnej rekuperácie

Energia využitá na maximum

Existuje však ešte druhá možnosť – rekuperačná jednotka, ktorá k rekuperácii využíva princíp tepelného čerpadla. Vracať do miestnosti tak môže vzduch o vyššej teplote, než je teplota vzduchu odsávaného z objektu. Ani tepelné čerpadlo nie je perpetuum mobile a tak časť energie potrebuje. V systémoch vetrania DEFINELO s aktívnou rekuperáciou používame riešenia značky NILAN. V prípade použitia týchto tepelných čerpadiel platí, že ak sčítame dodávanú (platenú) energiu a ostatné energetické zisky (zadarmo), tak z 1 kWh elektrickej energie je možné získať až 4,4 kWh tepelnej energie. Takým systémom s maximálnou účinnosťou hovoríme aktívna rekuperácia.

Už pri prvom porovnaní teploty odpadového vzduchu, ktorý sa už ďalej nevyužil a bol vypúšťaný von z objektu (8°C u pasívnej a len 1°C u aktívnej rekuperácie) je zrejmé, že jednotky s aktívnou rekuperáciou dokážu využiť maximum energie obsiahnutej v spotrebovanom vzduchu.

Spätne získanú energiu pri jednotke s aktívnou rekuperáciou je možné využiť pre priamy ohrev privádzaného vzduchu, alebo na ohrev vody. Áno, musíme minimálnu časť energie dodať, ale rovnako je tomu aj v systéme pasívnej rekuperácie, ktorý tiež potrebuje dodať energiu, dohrievaním vnútornej teploty objektu na cieľových 21°C (v ilustračnom prípade je potrebné dohriať privádzaný vzduch o 4°C).

Jednotky s aktívnou rekuperáciou sú úspornejšie a majú širšie možnosti využitia. Svoju efektivitu a úspornosť potvrdili jednotky Nilan s aktívnou rekuperáciou trojnásobným víťazstvom v celosvetovej súťaži o najúspornejší dom sveta. Boli použité v prvom pasívnom dome v SR s certifikáciou PHI Darmstadt a tiež v prvom pasívnom dome s certifikáciou Centra pasívneho domu (CPD).

Zdravá podoba chladenia Vášho domu

Čoraz častejšie sa aj v naších zemepisných šírkach objavuje potreba chladenia priestorov počas letnej sezóny. Pri použití klasickej klimatizácie sme výrobcom nabádaní k obmedzenému vetraniu. Samotná klimatizácia ochladzuje len spotrebovaný vzduch v miestnosti. To má však veľa negatív, ktoré sme si popísali v predchádzajúcich častiach.

Pri chladení a vetraní aktívnou rekuperáciou privádzame do miestnosti čerstvý studený vzduch. Teplo odobrané z privádzaného vzduchu môžme ďalej zúžitkovať napríklad na ohrev teplej úžitkovej vody. Viac o tejto možnosti Vám prezradí schéma aktívnej rekuperácie.