Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

Prečo a ako…

Prečo by som sa mal starať o kvalitu vnútorného ovzdušia?

Kvalita vnútorného ovzdušia v domácnostiach, budovách a školách je málo viditeľným, avšak dôležitým prvkom pre celkové zdravie a pohodu jednotlivcov, ktorí ich obývajú. Štúdie zamerané na ochranu životného prostredia uvádzajú, že zlá kvalita vzduchu v uzavretých priestoroch patrí medzi najvyššie globálne zdravotné riziká. Spôsob ošetrenie ovzdušia vo Vašom dome, môže mať veľký vplyv na zdravie vašej rodiny. 

Priemerné znečisťujúce látky v uzavretých priestoroch v zle vetraných budovách môžu byť dva až päťkrát vyššie ako vonkajšie znečisťujúce látky. Slabá kvalita vnútorného ovzdušia môže byť hniezdiskom pre škodlivé častice, ako sú plesne, prach, peľ, prachové roztoče, pachy zvierat a ďalšie. Dlhodobá expozícia týchto znečisťujúcich látok môže viesť k zdravotným ťažkostiam ako zahltenia nosa, bolesti hlavy, vznik alergií a chronických respiračných ochorení. Znižovanie koncentrácie týchto potenciálne škodlivých znečisťujúcich látok sústavnou primeranou výmenou celkového objemu vzduchu v budove správnou ventiláciou napomáhajú k zlepšeniu celkového zdravotného stavu a komfortu jednotlivcov a rodín.

Aké prvé kroky by som mal podniknúť, aby sa zabezpečila správna kvalita vnútorného ovzdušia v budove?

Uvažujte o rekuperácií od prvého mometnu pri plánovaní Vášho bývania. Ak Vás aj limituje rozpočet, pripravte všetky konštrukčné plány tak, aby ste rekuperáciu mohli doplniť.

Systém vetrania s rekuperáciou považujte za odbornú činnosť vyžadujúcu školených profesionálov. Zlý projekt, neodborná montáž, použitie nevhodných materiálov a zlá konfigurácia môžu Vašu investíciu znehodnotiť. 

Váš dom a rovnako aj samotná rekuperácia si vyžaduje nenáročný no odborný a pravidelný servis. Stabilný dodávateľ s dostatočnou odbornosťou je ideálny partnerom pre dlhodobú spokojnosť. Pri výbere dodávateľa je preto vhodné osobne si preveriť referencie klienta a poznať reálne skúsenosti zákazníkov.

Je úžasné, že na čerstvom vzduchu môžeme byť celý deň, po celý rok a za každého počasia.

Je úžasné, že na čerstvom vzduchu môžeme byť celý deň, po celý rok a za každého počasia.