Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

Úvod do problematiky

Vetranie

Dobre vetraný dom alebo budova je dôležitá pre životnosť samotnej stavby. Najdôležitejší je však vplyv vetrania interiéru na ľudí, ktorí v ňom žijú. Nedostatočné vetranie spôsobuje vlhkosť a podporuje vznik plesní. To má negatívny dopad na samotnú stavbu z funkčného aj estetického pohľadu a negatívne vplýva aj na ľudské zdravie. Prirodzené vetranie predstavuje tradičný prístup. Tento prístup je však pre aktuálne vonkajšie vplyvy a zmeny v stavebných postupoch často nedostatočný.

Vetranie s rekuperáciou

Predstavuje riešenie, ktoré rieši problém premysleným a automatizovaným spôsobom. Zabezpečuje dostatočnú a kontinuálnu výmenu vzduchu a vytvára tak zdravé prostredie pre bývanie. Vďaka rekuperácií neprináša toto sústavné vetranie, ekonomické straty, pretože teplo odvádzaného vzduchu je použité na ohrev čerstvého vzduchu s vysokou takmer 90% účinnosťou.

Základné zhrnutie

Prirodzené vetranie je dôležité pre domácnosti aj verejné budovy. Slabé vetranie môže spôsobiť nedostatočný prísun čerstvého vzduchu, nahromadenie znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší, ako je prach, peľ, plesne a chemikálie.  Efektívny a spoľahlivý ventilačný systém pracuje na odstránení nečinného vzduchu pri kontinuálnom zavádzaní čistého vonkajšieho filtrovaného vzduchu s teplotou blízkou izbovej teplote.

Radosť z návratu domov a šťastný úsmev je základná kontrolka zdravého vzduhu vo Vašom dome.

Radosť z návratu domov a šťastný úsmev je základná kontrolka zdravého vzduhu vo Vašom dome.