Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

Určite si dajte pozor!

  • Návrh vetrania je nutné zveriť odborníkom. Odporúčame prekontrolovať aj návrh vytvorený architektom.
  • Odborný návrh rozvodov je materiálovo hospodárnejší a celý systém dosahuje vyššiu efektivitu.
  • Len certifikovaný a školený montážnik vám dokáže zaručiť správne fungovanie rekuperácie.
  • Validáciu regulácie je potrebné vykonať hneď pri montáži rozvodov. Vyhnete sa prekvapeniam po ukončení stavby.
  • Nesprávne regulované rozvody môžu poškodiť vetraciu jednotku. Takúto reklamáciu výrobca jednotky neakceptuje.
  • Požadujte kvalitné rozvody s vysokou tesnosťou. Straty tlaku v potrubí pri lacnejších materiáloch spôsobujú nízku účinnosť a zvyšujú hlučnosť rekuperácie.
  • Lacnejšie systémy spravidla obsahujú montážne prvky prechádzajúcich do vnútra potrubia, kde dochádza k zachytávaniu nečistôt. Znižuje sa výkon systému, skracuje životnosť filtrov, zvyšuje sa zanášanie potrubia.
  • Neváhajte si overiť certifikáty montážnikov a spoločnosti. Pre platnosť záruky na rekuperáciu môže jednotku montovať len certifikovaný pracovník a spoločnosť.
  • Pripravené rozvody musia byť zabezpečené proti prašnosti.